Poligrafia & DTP

Poligrafia & DTP

Życie Olecka

Dwutygodnik Powiatowy “Życie Olecka”

Do moich głównych zadań należało:

  • opracowanie szaty graficznej gazety,
  • opracowanie graficzne reklam,
  • skanowanie zdjęć i ich obróbka do publikacji,
  • skład komputerowy całości (łamanie),
  • przygotowanie matryc drukarskich (druk kalek).

Modlitwy i pieśni żałobne

Modlitwy i pieśni żałobne

Książka ta — jak sam tytuł wskazuje — jest zbiorem modlitw i pieśni religijnych, a dokładniej — pogrzebowych.

Do moich zadań należało: opracowanie szaty graficznej, skład komputerowy (łamanie) oraz przygotowanie do druku książki (druk kalek).

Książka została wydana w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy.